collective impact.png

DANVA i nyt fællesskab om fremtidens bæredygtige landskaber. Målet er at skabe løsninger på tværs af sektorer, nationale og lokale interesser.

DANVA er blevet en del af det såkaldte Collective Impact-samarbejde, der skal fremme bæredygtig brug af det åbne land. DANVA vil især fokusere på forslag til løsninger, der favner landbrug, natur og vandmiljø.

Samarbejde om fælles jordreform

DANVA er af Miljø- og Fødevareministeriet udpeget som deltager i det rådgivende udvalg for den multifunktionelle jordfordelingsfond. Her ønsker DANVA at bidrage med konstruktive tiltag om jordfordeling, og arbejde for forsyningsselskabernes muligheder for klimaprojekter i det åbne land.

Collective Impact-samarbejdet er et samarbejde, der har interessen for bæredygtighed som fællesmængde blandt interessenterne, og synergier kan opstå indenfor klima-, miljø- og forsyningsområderne.  

I Collective Impact-partnerskabskredsen bliver DANVAs og andre organisationers anbefalinger samlet for at skabe en fælles vejviser mod en jordreform. Samarbejdet gavner i langt højere grad end hvis hver organisation udelukkende arbejdede for egne interesser. Ideen er at skabe løsninger, hvor interesserne mødes - på tværs af sektorer, nationale og lokale interesser og med langsigtede mål.