COLOURBOX3546781.jpg

Den aktuelle situation med begrænsede personalemæssige ressourcer og opfordringen til at undgå større forsamlinger skaber store udfordringer i forhold til at overholde tidsfrister i såvel selskabsloven som årsregnskabsloven.

Hvad gør DANVA for at imødegå forsyningsselskabernes behov for i indeværende år at forlænge ovennævnte lovbundne frister i relevant lovgivning?

Kommunale forsyningsselskaber opererer med et regnskabsår fra 1. januar til 31. december, hvorfor det af generalforsamlingen godkendte årsregnskab for 2019 skal være modtaget hos Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj måned 2020.

Der er fastsat midlertidige regler, som betyder, at virksomheder får mulighed for at indsende årsrapporten senest 8 uger efter ophør af forsamlingsforbuddet. 

I lyset af, at Regeringens midlertidige regler om fristen for indsendelse af årsrapporter ikke er anvendelig for de kommunalt ejede forsyninger, har DANVA taget initiativ til et samarbejde mellem forsyningsorganisationerne, DI og revisionsbranchen.

Derfor fremsender DI med fuld opbakning fra mange forskellige erhvervsorganisationer og forsyningsorganisationerne i den meget nære fremtid en skrivelse til styrelsen. Ønsket er "... en udsættelse af fristerne for indsendelse med en måned generelt kombineret med en ministeriel bemyndigelse og det udsendte på nuværende tidspunkt vil løse de værste problemer. Der kan så senere være et behov for at trække på den ministerielle bemyndigelse. Herudover vil vi også presse på for, at man skynder sig meget langsomt med påkrav for en for sen indsendelse”.