VUDP billede.jpg

VUDP's ansøgningsfrist fase 1 er udsat til den 7. maj 2020.

Find vores ansøgningsvejledning, ansøgningsskema osv, så I når at ansøge inden Ansøgningsfristen Fase 1 den 7. maj 2020 kl 12.00, på dette link: https://www.danva.dk/viden/vudp/vudp-ansoegningsrunder/

VUDP projekter i 2019

I 2019 modtog DANVA 20 VUDP ansøgninger fra vandselskaber med et samlet ansøgt beløb på 21 mio. kr. til spildevands-, drikkevands- og klimatilpasnings-projekter. Vurderingspanelet udvalgte 13 ansøgninger til at indsende uddybende ansøgninger, og af disse er 9 projektforslag udvalgt og har fået tilsagn. I alt har VUDP uddelt 33,7 mio. kr. til 32 projekter siden 2016.