Den nationale operative stab NOST.jpg
Foto: Rigspolitiet. Vandselskaber, der har spørgsmål til den nationale operative stab, kan sende dem til sekretariatet.

Har I spørgsmål til den nationale operative stab, send dem til sekretariatet.

Kære DANVA medlem

DANVA har adgang til den nationale operative stab, NOST, i forhold til den aktuelle situation omkring Covid-19.

Skulle I have spørgsmål eller udfordringer, som I gerne vil have DANVA til at fremføre i dette forum, er I velkomne til at rette spørgsmålene/emnerne til coronavirus@danva.dk. Gerne pr. email, da jeg så kan videresende spørgsmålene direkte.

Jeg bestræber mig på at lave en daglig opsamling af evt. spørgsmål og fremsender dem samlet. Dette gælder selvsagt ikke i tilfælde af akutte emner/spørgsmål.

 

DANVA har stillet to spørgsmål til NOST for at få afklaret generelle spørgsmål fra medlemsvirksomheder.

Flere af DANVAs medlemmer er ved at løbe tør for personlige værnemidler. Er der fokus på det og hvad gør de?

Svar: Det er til debat hver dag i NOST. Værnemidler er på vej ind til Danmark. Forsyningsselskabet skal henvende sig til det kommunale beredskab, der prioriterer fordeling af værnemidler.                

 

Er der tiltag, så naboforsyningsselskaber gennem vagtordninger e. lign. kan hjælpe hinanden i tilfælde af, at en selskab bliver hårdt ramt af sygdom?

Svar: De kommunale beredskaber arbejder med denne problemstilling og kan formodentligt melde en løsning/model ud om nogle få dage.