Seneste tal fra Danmark Statistik viser, at pristalsreguleringen til fastsættelse af de kommende økonomiske rammer er faldet fra 1,97 pct. i 2019 til 1,22 pct. i 2020. Dette forventes at øge de økonomiske rammer til drikkevandsselskaber med ca. 50 mio. årligt i 2021 og 2022.

De økonomiske rammer for drikkevandsvandsselskaber korrigeres i efteråret med udviklingen i priserne for at tage højde for inflation. Forsyningssekretariatet fastsætter prisudviklingen ud fra en vægtning af tre omkostningsindeks for bygge- og anlægssektoren samt et prisindeks for indenlandsk vareforsyning opgjort af Danmarks Statistik.

De benyttede indeks samt vægtningen fremgår af tabellen i notatet HER.

Sådan beregnes pristalsreguleringen i de økonomiske rammer

Drikkevandsselskaber der får fastsat økonomiske rammer i 2020 (gældende for 2021 og 2022), får økonomiske rammer der er pristalsreguleret baseret på en ligelig vægtning af prisudvikling i årene 2018 og 2019.

Den årlige prisudvikling baseret på indeks og vægtning var i 2018 2,57 pct. mens den i 2019 var -0,11 pct.

Det vægtede toårige geometriske gennemsnit bliver dermed 1,22 pct. (udregning fremgår i notatet). 

Det vil sige, at prisudviklingen, der indregnes i de kommende økonomiske rammer for 2021 og 2022 for drikkevandsselskaber, forventes at være 1,22 pct. Forsyningssekretariatet udmelder årets pristalsregulering og produktivitetsudvikling inden 1. juli.

Generelt effektiviseringskrav til anlæg forventes større end pristalsreguleringen

Det generelle effektiviseringskrav til anlægsomkostninger forventes at overstige pristalsreguleringen, hvorfor de økonomiske rammer for 2021 og 2022 korrigeret for både prisudvikling og generelle krav forventes at bliver mærkbart mindre.

DANVA følger løbende udviklingen i produktivitetskravet, og vil umiddelbart efter offentliggørelse af data til beregning af det generelle effektiviseringskrav til anlæg, informere om dette i medlemsnyt.

Prisudviklingen bruges også til at prisfremskrive nye tillæg for spildevandsselskaber, samt drikkevandselskaber med 4 årige rammer gældende for 2019-2022.

Yderlige information:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Niels Knudsen på Tlf.: +45 87 93 35 18 eller mail: nk@danva.dk