World_Health_Organization_logo_logotype.png

Risikoen for, at COVID-19 spredes gennem drikkevand eller spildevand lav, vurderer WHO.

Selvom det er muligt, at COVID-19 kan overleve i drikkevand, er der ikke fundet spor af virus i hverken grundvand eller overfladevand, som bruges til indvinding af drikkevand. WHO skriver, at COVID-19 ikke er konstateret i drikkevandet nogetsteds, og vurderer derfor, at risikoen for at COVID-19 spredes gennem drikkevandsforsyningen er lav.

Normale rensningsmetoder med filtrering og desinfektion kan sikre drikkevandet

WHO peger på, at man kan sikre drikkevandet ved at være opmærksom på om inficering af drikkevandet kan ske i produktionskæden. Almindelige vandbehandlingsmetoder, som filtrering og desinficering vil dog ifølge WHO sandsynligvis inaktivere COVID-19, og fortsætter, at andre former for coronavirus også er følsomme over for klor og UV-desinficering. Sidst men ikke mindst kan virus, skulle det blive nødvendigt, f.eks. bekæmpes ved kogning.

Ingen smitte på renseanlæg

Der er heller ikke beviser på, at COVID-19 har været overført gennem spildevandssystemet. Man har ved tidligere udbrud, som f.eks. ved SARS udbruddet i 2003, konstateret, at medarbejdere på spildevandsanlæg ikke blev smittet med sygdommen. Alligevel anbefaler WHO, at man overholde best-practice for arbejdsmiljø på renseanlæg og anvender den rette beskyttelse, hvor det er nødvendigt.
Generelt fastslår WHO, at rensningsprocesserne på et velfungerende rensningsanlæg for hver fase i renseprocessen, reducerer risikoen for, at evt. virus kan overleve i spildevandet. Er renseanlægget ikke optimeret til at nedbryde vira, påpeger WHO, at man bør overveje at desinficere spildevandet efter behandlingen.

Håndhygiejne er meget vigtig

Man bør derfor være flittig til at vaske eller desinficerer sine hænder grundigt. Dette bør ske både før og efter man har iført sig evt. beskyttelse for eksempel på renseanlæg, men bør selvfølgelig langt fra kun begrænses hertil, og bør ske med en desinficerende sæbe.