I november 2018 traf Højesteret afgørelse om fastlæggelsen af de skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber. DANVA og Danske Vandværker har i samarbejde med Deloitte og med løbende sparring med EY, PwC og BDO fået udarbejdet vedhæftede publikation. Dokumentet synliggør opmærksomhedspunkter, som vandselskaber bør have for øje, når de sammen med deres økonomiske rådgiver vurderer på konsekvenserne for lige præcis deres forsyning.

Det skal gøres opmærksom på, at der kommer en version 2 af publikationen i foråret 2019, ligesom vi vil fremhæve, at der er et resumé og en introduktion, som er særligt egnet til ikke-fagpersoner.

Dommene medfører en række praktiske opgaver for de enkelte vandselskaber som behandles i vejledningen herunder:

  • Opgørelse af det korrekte skattemæssige afskrivningsgrundlag.
  • Tilpasning af den skattepligtige indkomst i årene efter skattepligtens indtræden.
  • Gennemførelse af ændringer af regnskabsmæssig karakter.
  • Opmærksomhedspunkter i forhold til den økonomiske regulering. 

Publikationen har til formål at hjælpe de enkelte vandselskaber med at få bragt forholdene på plads på en ensartet måde, der er så enkel som muligt. Det er ligeledes hensigten at give et overblik over den fremadrettede proces med henblik på, at foreningernes medlemmer er bedst muligt rustet til at orientere sit relevante bagland. Det er med afsæt i et tæt samarbejde mellem foreningerne og en række revisionshuse, at publikationen er udarbejdet, ligesom der har været løbende drøftelser med Skattestyrelsen.

Publikationen er ikke så detaljeret, som hvert enkelt vandselskab har behov for, men den peger på opmærksomhedspunkter og forholder sig til de generelle samt de mest hyppige problemstillinger. Der er på nuværende tidspunkt flere udeståender, som primært afventer udmeldinger fra Skattestyrelsen. Disse udestående forventes afklaret i version 2 af vedhæftede publikation.

Har du spørgsmål vedrørende vejledningen så kontakt gerne en af DANVAs kontaktpersoner:

Johannes Jönsson (jj@danva.dk - 8793 3574) eller Susanne Vangsgård (sv@danva.dk).