Det er snart tid til at indberette tillægsberettigede omkostninger for 2018. Har vandselskabet haft tillægsberettigede omkostninger i 2018, skal disse ansøges i indberetningsfasen til de økonomiske rammer for 2020 med indberetningsfrist 15. april.

Da tillæg er centralt for mange vandselskabers økonomi, har DANVA til inspiration om hvilke tillæg, der kan søges, lavet en oversigt over tillæg givet hidtil under de nye totaløkonomiske indtægtsrammer. Data er samlet i DANVAs tillægsdatabase, som kan ses her.

DANVA har i databasen samlet data tilsendt fra Forsyningssekretariatet, samt data indhentet fra tidligere års afgørelser. Databasen indeholder samtlige 165 tillæg, der er blevet ansøgt til de seneste økonomiske rammer og statusmeddelelser i 2019, samt alle godkendte tillæg fra økonomiske rammer 2018. Hver tillægstype har hver sin fane i excel-arket. Bemærk at forhåndsgodkendelser af tillæg ikke indgår i databasen.

Forsyningssekretariatets vejledning til økonomiske rammer indeholder et afsnit med information om tillæg. Herudover har FS lavet eksempler på den gode ansøgning som kan findes HER.

OBS!!!

Tillæg skal søges i indberetningsperioden fra 1. marts til 15. april i Forskningssekretariatets indberetningsportal VANDDATA.

Tillægsmuligheder, der ikke er nævnt i databasen

Tillægsdatabasen indeholder som nævnt kun tillæg, der er blevet givet og for 2019 også afviste ansøgninger. Det at et tillæg ikke er i databasen, er altså ikke ensbetydende med, at der ikke kan opnås tillæg til den pågældende aktivitet.

DANVA har på det seneste fået henvendelser om øgede omkostninger som følge af bekendtgørelsesændringer i forhold til henholdsvis slamhåndtering og vandkvalitet. Disse forhold rammer mange vandselskaber og vi arbejder derfor på, at gøre det nemt for vandselskaberne at håndtere disse ændringer.

Øgede omkostninger til håndtering af spildevandsslam som følge af bekendtgørelsesændringer:

Mange spildevandsselskaber har oplevet øgede omkostninger til håndtering af spildevandsslam som følge af nye regler for håndtering af biogødning, udformet i bekendtgørelserne: Affald til jordbekendtgørelse samt Husdyrdødningsbekendtgørelsen. DANVA har været i kontakt med Forsyningssekretariatet, som har bekræftet, at det er muligt at søge tillæg til øgede omkostninger som følge af de nye regler efter §11 stk. 1 (mål). Dette er ikke er med i tillægsdatabasen, da der endnu ikke er givet tillæg som følge af regelændringerne. Da problematikken forventeligt har ramt eller rammer mange spildevandsselskaber de kommende år, har DANVA hjulpet et selskab med ansøgning om forhåndsgodkendelse med henblik på at standardisere ansøgningerne. Hensigten er at gøre det billigt og simpelt at ansøge. Er dit selskab interesseret i at ansøge om tillæg som følge af regelændringerne, så kontakt gerne Niels Knudsen, DANVA. Vi giver gerne råd om ansøgning og kan via vores konsulenttjeneste også hjælpe med at lave selve ansøgningen, så dette ikke bliver en større opgave for hvert selskab.

Øgede omkostninger forbundet med ny vandkvalitetsbekendtgørelse:

DANVA arbejder i skrivende stund med at klarlægge, hvordan det er muligt at få tillæg til de øgede omkostninger kravene i den ”nye” vandkvalitetsbekendtgørelse har medført. DANVA har fået flere henvendelser, omkring dette i forbindelse med implementering af blandt andet Desphenyl Chloridazon i vandkvalitetsbekendtgørelsen. Dette har for nogle selskaber medført øgede omkostninger til undersøgelse af ekstra parametre, kildeopsporinger, taphaneprøver, nye boringer eller udvidet vandbehandling. Yderligere information videregives så snart der kommer en afklaring.

Yderligere information:
Niels Knudsen, nk@danva.dk eller Tlf.: 87 93 35 18