Nu bliver arbejdet med regnvandsbassiner og udledningstilladelser nemmere. DANVA og KL har i fællesskab udarbejdet vejledningen Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser.

Vejledingen bygger på erfaringer fra medarbejdere fra kommuner og vandselskaber, der begge i arbejdet med vejledningen har identificeret de problemstillinger, de oplever i arbejdet med udledningstilladelser og regnvandsbassiner.

Et mål med vejledningen har været at skabe en fælles forståelse og tilgang til arbejdet med regnvandsbassiner og udledningstilladelser, så den kan fungere som et fælles udgangspunkt for den nødvendige dialog kommune og forsyning imellem.

Et andet mål har været at forbedre den administrative praksis i kommuner og vandselskaber med mere effektive arbejdsgange i forbindelse med regnvandsbassiner og udledningstilladelser.

Dette projekt er blot et af flere projekter om regnvandsbassiner, som DANVA har isat i gang. Der er tidligere udarbejdet en vejledning for drift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner samt en designguide for regnvandsbassiner.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.