Det glade budskab er, at et meget stort flertal i Folketinget 19.12.2019 har besluttet at give sin opbakning til, at de kommunale forsyninger kan vælge at gøre brug af ”privat inddrivelse”.

Unikke elementer

Lovforslaget L 64 a, der om nogle dage får sit endelige lovnummer, er udtryk for noget unikt:

  • Det er første gang, at Skatteministeriet kan blive forpligtiget til at aflevere inddrivelsesopgaver til en ikke-myndighed, som dernæst selv kan iværksætte et inkasso-arbejde, der kan ende i fogedretten.
  • Det vil være muligt at lade skyldneren bære de omkostninger, der er forbundet med inkassoarbejdet. Dette er ikke gængs praksis ved restancer til en offentlig fordringshaver.

Læs lovforslaget her.

Næsten perfekt

I forbindelse med efterårets lovgivningsarbejde har vi givet udtryk for, at det ikke var optimalt med en ordning, hvor man blot én gang får mulighed for at vælge ”privat inddrivelse”.
Vi har desuden forsøgt at forklare, at der vil opstå nogle juridiske uklarheder i krydsfeltet mellem Skatteministeriets regler og inkasso-reglerne fastsat af Justitsministeriet. Kort fortalt går det ud på, at det ikke er helt klart hvilke omkostninger, forsyningen kan vælge at lade skyldneren betale i den udenretlige fase. Dvs. i den fase, der er mellem forsyningens rykkerproces og fogedretten.

I forbindelse med Skatteudvalgets behandling blev det i øvrigt besluttet, at der efter to år skal ske en evaluering.

Alliance

Loven, som træder i kraft 01.01.2020, er resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Affalds-forening og DANVA. Da langt den største andel af restancerne, som i dag ligger hos Gældsstyrelsen, har relation til de kommunale spildevands-forsyninger, har DANVA været den naturlige tovholder for dialogen med myndigheder og Folketinget.

Der har endvidere været dialog med inkassobranchen og foreningen for inkassoadvokaterne.

Få mere at vide og mød mulige leverandører på seminar 16.01.2020

Under forudsætning af at der er tilstrækkelig opbakning fra medlem-merne, vil foreningen afholde et seminar om det nye redskab til inddrivelse, hvor det juridiske indhold vil blive præsenteret. Derudover vil adskillige leverandører fra såvel advokatbranchen som inkasso-bureaubranchen præsentere sig selv. Se program og tilmeld dig her.

Kontakt

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Susanne Vangsgård, sv@danva.dk