DANVAs PIT-model (Prognose for Indtægtsrammer og Takster), har de seneste år været hyppigt anvendt af DANVAs medlemmer og, udkommer nu i en opdateret version for stemmeberettigede medlemmer.

PIT-modellen som er udviklet i samarbejde med PwC har til formål at give indsigt i regnskab, økonomi og regulatoriske forhold for både drikkevand- og spildevandsselskaber.

Med den nye model bliver det bl.a. muligt at analysere på konsekvenserne af de forventede ændringer til den økonomiske regulering herunder WACC-forrentning og fleksible indtægtsrammer. Der er ligeledes lavet en række tiltag som gør modellen mere brugervenlig og fleksibel i forhold til afrapportering.

Få den nye version

Skriv en mail til jj@danva.dk for at få tilsendt den nye PIT-model.

Anvendelsesmuligheder

Mens nogle selskaber anvender modellen til at udarbejde langsigtede prognoser for eksem-pelvis at evaluere om den økonomiske ramme er tilstrækkelig, eller om taksten er bæredygtig.

For andre selskaber er det et kortsigtet værktøj til den årlige takst-fastsættelse. Modellen kan ligeledes anvendes til konsekvensberegninger i forbindelse med større investeringsprojekter, fusioner eller lignende.

De økonomiske forecasts som muliggøres via arbejdet med PIT-modellen indeholder blandt andet prognoser for selskabets indtægter, økonomiske rammer, effektiviseringskrav, om-kostninger, investeringer, likviditet, gæld, egenkapital og takster.

Hos DANVA er vi eksperter inden for økonomi og økonomisk regulering af vandsektoren, og vi tilbyder selskabsspecifik rådgivning og assistance til arbejdet med PIT-modellen.

Kontaktpersoner:

Johannes Jönsson, telefon 8793 3574, jj@danva.dk, Bertel Ifversen, telefon 8793 3567, bi@danva.dk eller Niels Knudsen, telefon 8793 3518 eller nk@danva.dk