DANVA inviterer til temamøde torsdag den 30. januar 2020.

Der er meget debat om overløb fra kloaknettet. Miljøministeren har sat fokus på overløb, og Miljøministeriet overvejer, om der på sigt skal komme en afgift baseret på overløbsvandmængden. Der introduceres snart en ny PULS-database, og jeres data fra PULS bliver brugt i performancebenchmarking, samt det undersøges pt., om udvalgte data skal medtages i den økonomiske regulering. Overløb er ligeledes på dagsordenen i EU Kommissionen, og vi kan derfor forvente, at der vil komme et pres herfra.

Kort og godt, så bliver der meget fokus på overløbene de kommende år, og derfor inviterer DANVA til et temamøde for stemmeberettigede medlemmer, hvor formålet er at identificere eventuelle udfordringer og problemstillinger for vandselskaberne i forhold til overløb samt en diskussion af, om der er behov for at igangsætte nogle aktiviteter i DANVA-regi. Miljøstyrelsen er også inviteret til mødet.

Mødet afholdes i Vandhuset torsdag d. 30. januar 2020 fra kl. 10:00 – 14:30

Dagsordenen udarbejdes i begyndelsen af januar og vil tage udgangspunkt i nedenstående punkter: 

 • Miljøministeren har været i samråd om overløb og har efterfølgende udtalt at nu skal vi have styr på data for overløbene fra kloak (Se artikel).
 • Miljøministeriet har gennem en årrække arbejdet med tanken om en afgift på overløbsvandmængden, men det kan ikke vurderes om det giver mening før der er styr på data.
 • EU kommissionen havde sat overløb fra kloaknettet på dagsordenen på mødet d. 5. dec. i Bruxelles, som omhandlede en evt. revision af by-spildevandsdirektivet.
 • PULS databasen er under opdatering – så det bliver bedre og lettere at sikre, at data er af bedst mulig kvalitet
  o Især data for regnbetingede udløb trænger til en kraftig opdatering/ kvalitetsløft
 • Miljøstyrelsen har bedt NIRAS om en opdatering af modelberegningerne og standardværdier, som anvendes i PULS.
 • Performance Benchmarking bruger PULS data til beregning af m3 overløb pr. reduceret areal for det enkelte selskab.
 • Forsyningssekretariatet og MST arbejder med at inddrage data fra PULS i forbindelse med implementering af forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering.
 • Hvordan sikres en ensartet registrering af overløb?
  o Direkte måling / modelberegninger / PULS-beregning
  o Teknologier til måling
  o Overløb på renseanlæg - der er stor forskel på krav og registrering

Vi håber, at I synes, at det kan blive årets mest spændende dag indtil videre, og hvis I har gode emner, cases fra virkeligheden eller andet, der kan pynte på dagsordenen, er I selvfølgelig meget velkomne til at melde ind.

Tilmelding 

Mødet er forbeholdt stemmeberettigede medlemmer. Tilmelding gerne inden jul via mail til Thomas Sørensen: ts@danva.dk

Yderligere information

Har I spørgsmål til ovenstående er I selvfølgelig velkommen til at ringe til Helle Kayerød på 8793 3511 eller Thomas Sørensen på 8793 3565.