LER 2.0 i luften 3. januar 2020.

LER 2.0 frigives den 3. januar 2020. Formålet med LER 2.0 er at undgå graveskader og skabe rammerne for en lettere og hurtigere planlægning af gravearbejde via udlevering af standardiserede og digitaliserede ledningsoplysninger.

Fra LER 2.0 frigives, er der en indfasningsperiode på 3½ år, som giver ledningsejerne mulighed for løbende at omstille sig til de nye krav.

En del krav gælder dog allerede fra den 1. jan. 2020, f.eks. regler for offentlige myndigheders og forsyningsselskabers udlevering af vej-afvanding, føringsrør samt ledningsejernes indberetning af graveskader mindst en gang om året.

Ovenstående krav suppleret med en række andre relevante LER 2.0 oplysninger fremgår af denne nyhed på Ledningsejerregisterets hjemmeside.

DANVA har deltaget aktivt i LER 2.0 følgegruppen, hvor vi blandt andet har været tovholder for udarbejdelse af vand- og spildevandsdelen i den nye LER 2.0 datamodel. Her har DANVAs nye datamodeller Danvand 2.0/Dandas 3.0 m.m. bidraget med væsentlige input til LER 2.0 data-modellen. Uagtet at den nye LER-lov er vedtaget, er DANVA fortsat i dialog med SDFE med et ønske om understøttelse af udveksling af LAR- og klimasikringsanlæg i LER 2.0.

LER 2.0 ERFA-dag den 29. jan 2020

Den 29. jan. 2020 afholder DANVA en LER 2.0 ERFA-dag i Vandhuset i Skanderborg. Her sætter vi fingeren på pulsen fra et vandselskabsperspektiv og beder SDFE præsenterer den nye LER 2.0 lovgivning, deres nye LER 2.0 kortviser m.m. samt deres fremtidsplaner for LER 2.0.

Herefter vil udvalgte vandselskaber præsentere:

  • aftaler ang. udveksling af vejafvandingsledninger
  • planer for udveksling af LAR- og klimasikringsanlæg
  • overvejelser og planer for understøttelse af LER 2.0

Vi runder dagen af med at lade udvalgte LER-robot leverandører præsentere deres planer for understøttelse af LER 2.0.

Program og tilmelding

Yderligere information om programmet samt tilmelding til LER 2.0 ERFA-dagen kan ske på DANVAs hjemmeside her. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lars Gadegaard på 4255 6065 eller lgc@danva.dk