I forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget, der muliggør privat inddrivelse for kommunale forsyninger sikrer DANVA, at politikerne gør sig ekstra tanker.

DANVA, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening fremsender spørgsmål til Skatteudvalget, ligesom vi organiserer et foretræde for udvalget 05.12.2019.

I den forbindelse vil vi undre os over, at ministeren fremlægger et ”engangstilbud” i forhold til, hvilken inddrivelsesaktør de kommunale forsyninger vælger at gøre brug af. Samfundet har en principiel interesse i, at forsyninger vælger den til hver en tid mest effektive inddrivelses-aktør.

Derudover vil vi problematisere, at der er opstået usikkerhed i forhold hvilke omkostninger, der kan overvæltes på debitor i forbindelse med privat inddrivelse. Den juridiske usikkerhed vil bl.a. være omkostnings-krævende for forsyningerne og fogedretterne. Lovforslagets aktuelle formuleringer vil kunne betyde, at forsyningerne går direkte til foged-retten (indenretlig løsning) fremfor at søge en udenretlig løsning.

Afslutningsvis kan det oplyses, at DANVA planlægger et arrangement 16.01.2020 i Vandhuset, hvor den forventede vedtagne ændring i inddrivelsesloven bliver præsenteret ved en juridisk gennemgang. I den forbindelse vil det også være muligt at møde nogle af de inkassobureauer og advokatfirmaer, som kan understøtte de kommunale forsyninger med den private inddrivelse

Læs mere

Interesserede kan følge med på Folketingets hjemmeside her.  

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på 8793 3510 eller sv@danva.dk