DANVA Benchmarking har lavet en kortlægning af vandselskabernes betaling af kommunal garantiprovision.

Undersøgelsen viser, at samtlige 54 vandselskaber i undersøgelsen i år 2018 betaler garantiprovision, enten i form af engangs- eller årlig garantiprovision. Derudover viser undersøgelsen et skifte fra engangs-provisioner til årlige garantiprovisioner. I perioden 2013 til 2018 er antallet af selskaber, der betaler engangsgarantiprovision faldet, mens antallet af selskaber der betaler årlig garantiprovision af deres restgæld i samme periode er mere end fordoblet.

Den gennemsnitlige årlige garantiprovision var i 2018 på 0,64%. Den garantiprovision, der betales af de 54 selskaber, varierer mellem 0 % og 1,5%. DANVAs notat viser udviklingen, fordelingen og gennemsnits-garantiprovisionen fra 2013-2018.

DANVA Benchmarking – Hent notatet

Selskaber der deltager i DANVA Benchmarking kan finde notatet på www.bessy.dk under fanen Downloads-Analyser-Garantiprovision.
Ønsker man at se de enkelte selskabers garantiprovisioner kan disse findes i IA-rapporten ”Overordnet Økonomi” på www.bessy.dk

Data

Data for perioden 2014-2018 er hentet fra DANVA Benchmarkings indberetninger, mens data for 2013 er hentet fra Økonomi– og Indenrigsministeriets ”Arbejdsgrupperapport om moderniseringen af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler” fra maj 2013. Resultaterne, der er bragt i undersøgelsen, er baseret på indberetninger fra 54 gennemgående vandselskaber fra 54 forskellige kommuner, som alle deltager i DANVA Benchmarking.

Yderligere information

Eventuelle spørgsmål til artiklen kan rettes til Niels Knudsen på mail nk@danva.dk eller tlf. 87 93 35 18