Bestyrelsesformanden er afgørende for bestyrelsens funktion og for samspillet med selskabernes ledelse. I takt med bestyrelsernes øgede opgaver og ansvar for selskabernes drift, udvikling og samfundsmæssige ansvar, er rollen som bestyrelsesformand og formandens samspil med ledelse under kraftig udvikling.

Kære DANVA medlem

CBS-Bestyrelsesuddannelserne og KL tilbyder nu et intensivt forløb for formanden og den adm. direktør i kommunalt ejede selskaber.

Som adm. direktør giver forløbet dig mulighed for at få en dybere indsigt i formandens forskellige roller og opgaver og dermed få et endnu bedre grundlag for samspillet med formanden og for at understøtte formandens arbejde.

Som formand giver forløbet dig mulighed for at udvikle dig som bestyrelsesleder og som bindeled til direktionen. Samtidig giver forløbet dig et brush up på de juridiske rammer omkring formanden og bestyrelsen, herunder relationerne til selskabet ejere.

Læs mere her