DANVA anbefaler, at analyser efter nye pakker koordineres med resultaterne af screeningen.

Miljøstyrelsen igangsætter en ny screeningsundersøgelse i GRUMO netværket. Screeningsundersøgelsen kommer til at dække hele landet, omfattende 250 GRUMO boringer og 408 stoffer. Af disse er der et sammenfald med regionernes punktkildeundersøgelse på ca. 150 stoffer.

Undersøgelsen er et af de tiltag, der var med på listen over anbefalinger fra arbejdsgruppen under vandpanelet, der blev afleveret i december 2018.

Opgaven er vundet af Eurofins, der ifølge Miljøstyrelsen er det laboratorium, der kan analysere flest stoffer i den ønskede kvalitet. Prøvetagningen er netop gået i gang. Herefter følger analyse og kvalitetssikring af resultaterne, før vi ser en samlet afrapportering fra GRUMO screeningen. Der er derfor en ny analysepakke på gaden, som nogle allerede har fået tilbudt.

Anbefaling – eventuelle prøver efter nye pakker koordineres med Miljøstyrelsens tidsplan

DANVA er af den opfattelse, at det er meget vigtigt for den samlede tillid til drikkevandet, at indsatsen fra forsyningsbranchen og Miljøstyrelsen koordineres, så resultaterne indgår i en samlet vurdering, når det faglige grundlag er på plads.

Derfor anbefales, at de selskaber der måtte ønske at få udtaget prøver til analyse efter den nye GRUMO pakke IKKE lader prøver udtage og analysere, før vi har fået Miljøstyrelsens tidsplan for GRUMO screeningen.

Så snart denne foreligger vil I blive nærmere orienteret. Ved den lejlighed vil I også få mere at vide om priser, analysevarighed samt den endelige parameterliste med detektionsgrænser.

En fælles koordineret indsats er essentiel

Fredag den 27. september var der møde i Miljøstyrelsens vandpanel. Et af hovedpunkterne på mødet var netop fælles koordineret indsats for kommunikation og formidling af GRUMO resultaterne og eventuelle konsekvenser for drikkevandet. Det blev enstemmigt vedtaget, at kommunikation om prøveresultater samt tidsplan for udtagning og analyse forsøges koordineret imellem parterne. Samtidig arbejder Miljøstyrelsen på, at det faglige grundlag er på plads og tilgængeligt samtidig med resultaterne.

Læs mere

Se præsentation fra Miljøstyrelsen om GRUMO og screeningen her. 
Se procedure for udvælgelse af stoffer til grundvandsovervågning her.

Anbefalinger fra arbejdsgruppen under vandpanelet s. 6 og 7 fra punktet ”Pesticid analysepakke til grundvandsscreening” kan ses her.

Yderligere information

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Dorte Skræm på tlf.: 8793 3571 eller e-mail: ds@danva.dk