DANVA er blevet opmærksom på, at Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel stiller selskaber med høje finansielle omkostninger dårligere i benchmarkingen. DANVA opfordrer til, at selskaber med individuelle krav og finansielle omkostninger i 2017 eller 2018, der ønsker at mindske effektiviseringspotentialet, søger særlige forhold for de finansielle omkostninger.

Desværre lidt sent er vi blevet opmærksomme på en statistisk sammenhæng mellem selskabets finansielle omkostninger, korrigeret for størrelse og efficiensscoren. Sammenhængen betyder, at øgede finansielle omkostninger giver en lavere efficiensscore og derved alt andet lige et højere effektiviseringspotentiale.

Det er meget urimeligt, at man stiller selskaber med finansielle omkostninger dårligere i benchmarkingen på baggrund af, at modellen ikke tager højde for finansieringsform, og at finansielle omkostninger derfor fremgår som ren ineffektivitet.

Derudover er finansielle omkostninger ofte en rammebetingelse ved investeringer (især ved tillæg), da selskabet først kan opkræve omkostningerne til investeringerne i takt med, at aktiverne afskrives. Selskabet kan derfor ikke påvirke valget af finansieringskilde. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at man skal straffes for at optage lån, når det netop er et politisk ønske, at vandselskaberne øger gælden.

DANVA opfordrer derfor til, at selskaber med individuelle krav og finansielle omkostninger i 2017 eller 2018, der ønsker at mindske effektiviseringspotentialet, søger særlige forhold for de finansielle omkostninger. Vi mener, at der bør være en kompensation for skævheden i benchmarkingmodellen indtil forrentningsrammerne (WACC) er implementeret i den regulatoriske benchmarking. DANVA har været i dialog med Forsyningssekretariatet (FS), der er skeptiske over for at give et særligt forhold, men som mundtligt ikke har kunnet tage stilling til, hvorvidt de mener, at der er tale om et særligt forhold eller ej.

DANVA mener at, finansielle omkostninger lever op til alle fire formelle krav til særlige forhold.

Rammebetingelse

Det er en nødvendighed at skaffe likviditet til betalingen af udgifter i et spildevandselskab. Det er en rammebetingelse at optage gæld som uundgåeligt medfører finansielle omkostninger, som er fastsat på markedsvilkår. Det skyldes, at selskaberne enten har højere udgifter i året end indtægtsrammen og eller de historiske finansieringsvalg, hvilket må vurderes at være en klar rammebetingelse. En del af dette likviditetsunderskud skyldes tillæg eller gennemførte ny-investeringer siden 2010. Ved gennemførte investeringer opnås der kun et tillæg til afskrivningerne, hvorfor selskaberne har været nødsaget til at optage gæld. Man er derfor nødsaget til at optage gæld og derved pådrage selskabet finansielle omkostninger.

Særlighed

Finansielle omkostninger vurderes at være en særlig aktivitet, da der findes en statistisk sammenhæng mellem finansielle omk. Ift. CAPEX_net og efficiensscoren. Sammenhængen vidner om, at der ikke er taget tilstrækkelig højde for finansielle omkostninger i benchmarkingmodellen. Der er eksempelvis intet output i modellen i form af netvolumen målrettet finansielle omkostninger, mens de finansielle omkostninger indgår på inputsiden.

Dokumentation

De finansielle omkostninger er dokumenteret i indberetningen til de økonomiske rammer til Forsyningssekretariatet, hvor de benyttes i benchmarkingen. Dokumentationen for meromkostningen er derved allerede foretaget.

Væsentlighed

De finansielle omkostninger skal have en væsentlig betydning for størrelsen af det individuelle krav, for at vurderes væsentlig.

DANVA har udarbejdet et forslag/skabelon

Der er udsendt en mail direkte til økonomichefer af stemmeberettigede medlemmer d. 25-9-2019 med et forslag til ansøgning. Der skal blot indsætte navn og de finansielle omkostninger fra årsregnskabet. Der er både en tekst til de spildevandselskaber, der stadig har afgørelserne i høring, samt til de selskaber, hvor høringsfristen er udløbet.

Er selskabet blevet forbigået i den direkte mail, og ønskes skabelonen, så send en mail til Niels Knudsen på nk@danva.dk

Hvad er særlige forhold: Mulighed for at mindske effektiviseringskrav.

Særlige forhold er muligheden for at få undtaget omkostninger fra TOTEX-benchmarkingen, som modellen ikke tager højde for. Får man godkendt særlige forhold, reduceres de benchmarkede omkostninger, og selskabets effektiviseringspotentiale bliver lavere og mere retvisende.

Yderligere information

Har i spørgsmål til ovenstående er i altid meget velkommen til at kontakte Niels Knudsen Tlf.: +45 87 93 35 18, nk@danva.dk