Med genoptagelsescirkulæret er en række af de uklarheder, der hidtil har været, blevet afklaret. DANVA vil snarest opdatere sin vejledning omkring konsekvenserne af skattesagen.

Kære DANVA medlem

Efter en mangeårig uenighed med Skatteministeriet blev der med Højesterets domme i november 2018 truffet endelig afgørelse om fastlæggelsen af de skattemæssige indgangsværdier. Siden dommene har vi ventet på det styresignal (genoptagelsescirkulære), som beskriver den fremtidige praksis for fastsættelsen af indgangsværdierne.

Det 10-siders lange genoptagelsescirkulære som er af en ganske juridisk karakter kan læses her.

En uddybende opsummering af cirkulæret og konsekvenserne heraf kan læses her.

Fremadrettet proces:

DANVA og Danske Vandværker har tidligere udsendt en vejledning omkring konsekvenserne af skattesagen. Denne vil snarligt blive opdateret i forhold til det offentliggjorte cirkulære og gjort tilgængelig for medlemmerne.

DANVA har i samarbejde med Deloitte og EY fået udarbejdet en regnearksbaseret model, som kan anvendes til at korrigere selskabernes POLKA-regneark til at beregne den skattemæssige indgangsværdi på tidspunktet for overgang til skattepligt. Disse regneark og tilhørende vejledning bliver endeligt afstemt i forhold til det nye cirkulære og vil blive stillet til rådighed for alle DANVAs medlemmer.