I vores vandpolitiske netværk vil der som noget nyt være politiske gæster til alle sessioner, så vi kan lære de nye centrale ordførere på klima- og vandområdet godt at kende.

Vi starter den 15. november kl. 09.30- 13.00, hvor vi skal drøfte, hvilke ønsker vandsektoren har til nye miljøpolitiske målsætninger (Vandplaner, nye rensetrin i forhold til miljøfremmede stoffer, pesticider i drikkevandet mv.).

Mette Gjerskov, ny miljø- og verdensmålsordfører for S deltager. De næste to møder er 2. december og 8. januar. Her skal vi diskutere økonomiske rammer og klimapolitik.

Vi afholder i alt seks møder i netværket i 2019-2020. De sidste tre møder holdes i april, maj og juni 2020. De planlægges snarest muligt og i dialog med deltagerne. Alle møder foregår i København. De første tre er hos HOFOR.

Tilmelding her: Tilmelding til vandpolitisk netværk

 

Læs mere om de kommende vandpolitiske netværksmøder