DANVA og Danske Vandværker offentliggør omkring årsskiftet et opdateret regulativ for de almene vandforsyninger. Regulativet er udarbejdet af sekretariatet med stor deltagelse af DANVAs netværk for leveringsbestemmelser og med Horten for kvalitetssikringen. Inden udgivelsen vil Energistyrelsen have kommenteret på udvalgte emner ligesom andre, relevante styrelser også vil have fået tilbuddet om at kommentere.

Med DANVA og Danske Vandværkers nye branchevejledning i hånden kan den enkelte almene vandforsyning tage fat på opdateringen af sine leveringsbetingelser. Sker det, skal forbrugerne adviseres herom. Da der ikke er nogen regler fastlagt for advisering i vandsektoren, vil et kvalificeret bud være, at forsyningen skal advisere forbrugerne ét kvartal, før det træder i kraft.

Lidt historik om det aktuelle arbejde

Årsagen til at DANVA og Danske Vandværker nu udgiver den nye branchevejledning, var et stigende behov for at få opdateret normalregulativet for almene vandforsyninger. I første ombæring tog DANVA kontakt til Energistyrelsen for at undersøge, om man her ville forestå opdateringen af normalregulativet. Styrelsen meddelte, at de ikke havde mulighed for det i 2019, men de ville principielt gerne kommentere.

Derfor nedsatte DANVA en arbejdsgruppe med forsyningsfolk, der primært kommer fra DANVAs netværk for leveringsbetingelser, suppleret med sekretariatsfolk og med advokatfirmaet Horten som granskere af det foreliggende udkast, som i indeværende uge sendes til kommentering i Energistyrelsen.

I løbet af dette arbejde har flere af DANVAs medlemmer fulgt opfordringen i maj 2019 til at fremsende ønsker og erfaringer, som de gerne så håndteret i regulativteksten.

Senest har Energi- og Miljøstyrelsen ved et konstruktivt møde i august, meldt sig klar til at give skriftlig tilbagemelding på udvalgte emner i regulativet. Energi- og Miljøstyrelsen opfordrede her også til, at andre, relevante styrelser fik muligheden for at kommentere. På denne baggrund har DANVA kontaktet til Beredskabsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.