Vandselskaber er i stadig højere grad eksponerede for flere og nye digitale trusler. Flere undersøgelser peger på, at den største bekymring er de ansatte og insidertruslen.

Vandselskaber er lige som alle andre brancher sårbare over for IT-kriminalitet. Både i Tyskland og i Sverige meldes omfanget af hackerangreb mod bl.a. forsyningsvirksomheder at være vokset markant de seneste år.

Pas på insidertruslen

Ofte kan en organisation opdage eller styre, hvornår en udefrakommende forsøger at få adgang til data enten fysisk eller elektronisk. Men en person, der er sværere at opdage, og som kan forårsage mest skade, er en insider med legitim adgang. Der har været mange sager, både i Danmark og i udlandet, som illustrerer den trussel, som betroede medarbejdere kan udgøre, både ved bevidste eller ubevidste handlinger. 

DANVA inviterer alle til kurset Informationssikkerhed - Er du opmærksom på insider truslen?

Det er vigtigt, at vi står sammen mod cyberkriminalitet. Vandselskaberne er ligesom alle andre brancher sårbare over for it-kriminelle.

Formålet med kurset er at øge opmærksomheden på trusler fra insidere og at skabe en fælles forståelse af samme. Der sættes fokus på ubevidste såvel som bevidste trusler i dagligdagen udført af personer udefra og inden for organisationen.

Rammeaftale for IT sikkerhedsanalyser hos DANVA medlemmer

For at hjælpe foreningens medlemmer med at opretholde højest mulige sikkerhed mod cyberangreb og andre trusler har DANVA indgået en rammeaftale om IT-sikkerhedsanalyser med NetDesign. 

Rammeaftalen giver DANVAs medlemmer mulighed for at købe en grundpakke med sikkerhedsanalyse, der er skræddersyet til vandselskaber, til en konkurrencedygtig pris. Derudover kan det enkelte selskab vælge at tilkøbe en række forskellige tillægspakker efter behov.

Kontakt sekretariatet for at høre nærmere om dine muligheder. 

Følg også med i DANVAs arbejde med cybersikkerhed