I efterdønningerne på høringen af Vandsektorloven, som sluttede i fredags, har Energistyrelsen nu udsendt udkast til revideret bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber er således i høring med frist for høringssvar d. 15. oktober.

De ændringer som primært fremhæves i den opdaterede bekendtgørelse er:

  • Udtrædelse af økonomisk regulering for mindre forbrugerejede selskaber
  • Omkostningsdækning ved drikkevandsbeskyttelse
  • Konsekvenser af skattesagen
  • Øget dataindberetning til brug for Forsyningssekretariatets analyser

Materialet til høringen kan findes her.

DANVA modtager gerne input til høringssvar som kan sendes til jj@danva.dk senest onsdag d. 9. oktober.