Energistyrelsen sendte d. 23. august ændring af Vandsektorloven og Selskabsskatteloven i høring.

Ændringerne sker som følge af den politiske aftale om ”Justeret økonomiske regulering af Vandsektoren” fra november 2018. De ændringsforslag, der er i høring, omhandler implementering af en mindre del af aftalen. Det drejer sig ifølge høringsbrevet mere konkret om følgende:

”Dette lovforslag er første del af implementering af aftalen og indeholder hjemler til, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Forsynings-sekretariatet kan forberede aftalens gennemførelse og sikre, at de nye regler kan indfases så hurtigt og smidigt som muligt efter den tilsigtede ikrafttræden 1. januar 2022. Det drejer sig bl.a. om, at Forsynings-sekretariatet kan indhente nødvendige data hos vandselskaberne til at udføre analyser inden for vandsektoren, og om at ministeren kan ændre de nuværende regler i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber på en række punkter, så indfasningen af de nye regler lettes. Endvidere sikres hjemmel til at ændre bekendtgørelsen som opfølgning på to Højesteretsdomme om vandselskabernes skattebetaling.

Lovforslaget gennemfører desuden første del af punkt 4 i den politiske aftale af 22. november 2018, som vedrører fleksibel reguleringsmodel for mindre, forbrugerejede vandselskaber. Lovforslaget har således til formål at give de mindre, forbrugerejede vandselskaber mulighed for at opnå administrative lettelser ved træde ud af den økonomiske regulering og selskabsskattepligt.
Endvidere justeres reglerne om, hvornår et vandselskab omfattes af vandsektorloven, med henblik på at tage højde for usædvanlige udsving i den årlige debiterede vandmængde.”

Det udsendte høringsmateriale kan læses her. 

Der er høringsfrist fredag d. 20. september. DANVA modtager meget gerne bidrag til høringsarbejdet på mail frem til og med onsdag d. 11. september til Hannah Scheel Andersen, hsa@danva.dk og Bertel Ifversen, bi@danva.dk.