Forbrugere skal adviseres om ændringer.

Omkring nytårsskiftet 2019/2020 er det planen, at DANVA og Danske Vandværker vil offentliggøre en fælles branchevejledning indeholdende et opdateret regulativ for de almene vandforsyninger. Næste vigtige skridt i processen er Energistyrelsens kommentering.

Såfremt den enkelte almene vandforsyning vælger at tilpasse sine leveringsbetingelserne til en fælles branchevejledning, er det vigtigt at bemærke, at når en forsyning laver væsentlige ændringer af sit regulativ, så skal forbrugerne adviseres herom.

En gennemgående gennemskrivning af leveringsbetingelserne, som der lægges op til, må betegnes som væsentlig. Da der ikke er nogen regler for adviseringen i vandsektoren, vil et kvalificeret bud være, at forsyningen – efter kommunalbestyrelsen godkendelse af regulativet - planlægger med en advisering af forbrugerne ét kvartal før, det nye regulativ træder i kraft.

Lidt historik om det aktuelle arbejde

Baggrunden for ovenstående er, at de to foreninger registrerer et presserende behov for at få opdateret normalregulativet for almene vandforsyninger, og der har været kontakt til Energistyrelsen for at høre til deres muligheder for at prioritere en opdatering af normalregulativet, der jo har karakter af en national vejledning. Styrelsen meddelte, at de ikke har mulighed for en sådan prioritering i 2019, men de vil principielt gerne kommentere på evt. arbejde fra foreningernes side.

Den nedsatte arbejdsgruppe med forsyningsfolk, der primært kommer fra DANVAs netværk for leveringsbetingelser, suppleret med sekretariatsfolk har ladet advokatfirmaet Horten kvalitetssikre et udkast, som i inde-værende uge sendes til kommentering i Energistyrelsen.

Flere DANVA medlemmer fulgte opfordringen i maj 2019 til at fremsende ønsker og erfaringer, som de gerne så håndteret i regulativteksten.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller sv@danva.dk