I november 2018 traf Højesteret afgørelse om fastlæggelsen af de skattemæssige indgangsværdier for vandselskaber. DANVA og Danske Vandværker udsender i slutningen af januar 2019 en publikation, der synliggør opmærksomhedspunkter, som vandselskaber bør have for øje, når de sammen med deres økonomiske rådgiver vurderer på konsekvens-erne for lige præcis deres forsyning.

Dommene medfører en række praktiske opgaver for de enkelte vandselskaber:

  • Opgørelse af det korrekte skattemæssige afskrivningsgrundlag
  • Tilpasning af den skattepligtige indkomst i årene efter skattepligtens indtræden
  • Gennemførelse af ændringer af regnskabsmæssig karakter
  • Justering i forhold til den økonomiske regulering

Publikationen har til formål at hjælpe de enkelte vandselskaber med at få bragt forholdene på plads på en ensartet måde, der er så enkel som muligt. Det er med afsæt i et tæt samarbejde mellem foreningerne og en række revisionshuse, at publikationen laves, ligesom der er løbende drøftelser med Skattestyrelsen.

Publikationen er ikke så detaljeret, som hvert enkelt vandselskab har behov for, men den peger på opmærksomhedspunkter og forholder sig til de generelle samt de mest hyppige problemstillinger. Det skal også nævnes, at indholdet bærer præg af et økonomisk fagligt sprog. Dertil kommer et resumé, som er tilgængeligt for ikke fagpersoner.

Der er på nuværende tidspunkt flere udeståender, som primært afventer udmeldinger fra Skattestyrelsen, hvorfor foreningerne planlægger en version 2.

Yderligere information

Kontaktpersoner hos DANVA er Johannes Jönsson (jj@danva.dk) og Susanne Vangsgård (sv@danva.dk).