Jan Hvidtfeldt Andersen, direktør i Halsnæs Forsyning og tidligere medlem af DANVAs bestyrelse, er død efter kort tids sygdom. Jan blev 52 år.

Vi havde glæden af at lære Jan at kende gennem hans arbejde som direktør i Halsnæs Forsyning og hans store engagement for hele sektoren i brancheforeningen DANVA.

Ved udskillelsen af kommunernes aktiviteter på vandforsynings- og spildevandsområdet fra 2009 var der behov for en udvikling af DANVA fra en teknisk baseret interesseorganisation til en rendyrket branche-organisation. Jan Hvidtfeldt Andersen var en helt central person i denne udviklingsproces.

Da den daværende bestyrelse midt i en periode besluttede at udvide bestyrelsen med en række særlige rådgivere, var Jan helt naturligt en af de personer, som medlemskredsen valgte til dette udviklingsarbejde. To år efter - ved valget efter omorganiseringen - blev Jan naturligvis også valgt til bestyrelsen, ligesom han blev genvalgt i 2018.

Jan var et rigtigt dansk foreningsmenneske, og han så værdien af fællesskabet, som det er tilfældet med forsyningernes betydning for samfundet. I DANVA påtog han sig de meget svære opgaver omkring vedtægtsændringer og ændringer af foreningens kontingentstruktur. Jan var af den klare opfattelse, at det var vigtigt at stå sammen; stor og lille, land og by samt jyder og sjællændere. Jan påtog sig også at bidrage til at udvikle Dansk Affaldsforening med de positive erfaringer han havde fra DANVA.

Vi lærte Jan at kende som et meget positivt menneske, der altid var i godt humør - altid deltog i debatten og bidrog til det arbejde, der skulle udføres. Jan var meget glad for familien og sommerhuset i Nordjylland.
Desværre var Jan, realistisk som han var, i april i år nødt til at melde fra til bestyrelsesarbejdet i DANVA. Vores tanker er hos Jans familie og nærmeste.

På vegne af DANVA og DANVAs bestyrelse ønsker vi at ære Jans minde.

Lars Therkildsen, bestyrelsesformand og Carl-Emil Larsen, direktør.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.