Seneste tal fra Danmark Statistik viser, at pristalsreguleringen til fast-sættelse af de kommende økonomiske rammer er steget fra 1,69 pct. i 2018 til 1,97 pct. i 2019. Dette forventes at øge de økonomiske rammer til spildevandsselskaber med ca. 144 mio. årligt i 2020 og 2021.

De økonomiske rammer for spildevandsselskaber korrigeres ved efterårets fastsættelse af de økonomiske rammer med udviklingen i priserne for at tage højde for inflation. Forsyningssekretariatet fastsætter prisudviklingen ud fra en vægtning af tre omkostningsindeks for bygge- og anlægs-sektoren samt et prisindeks for indenlandsk vareforsyning opgjort af Danmarks Statistik.

De benyttede indeks samt vægtningen fremgår af tabellen her.

Sådan beregnes pristalsreguleringen i de økonomiske rammer

Spildevandsselskaber, der får fastsat økonomiske rammer i 2019 (gældende for 2020 og 2021), får økonomiske rammer, der er pristalsreguleret baseret på en ligelig vægtning af prisudvikling i årene 2017 og 2018.

Den beregnede årlige prisudvikling baseret på ovenstående indeks og vægtning i 2017 var lig 1,50 pct. Mens den i 2018 var lig 2,59 pct.

Det vægtede toårige geometriske gennemsnit bliver dermed 1,97 %.

Det vil derfor sige, at prisudviklingen, der indregnes i de kommende økonomiske rammer for 2020 og 2021 for spildevandsselskaber, forventes at være 1,97 pct.
Forsyningssekretariatet udmelder årets beregnede pristalsregulering og produktivitetsudvikling inden 1. juli.

Generelt effektiviseringskrav til anlæg større end pristalsreguleringen

Det generelle effektiviseringskrav til anlægsomkostninger er steget markant mere end pristalsreguleringen, hvorfor de økonomiske rammer for 2020 og 2021 korrigeret for både prisudvikling og generelle krav bliver mindre. Læs mere om produktivitetskravet i DANVAs artikel fra medlemsnyt om stigende generelt effektiviseringskrav til spildevands-selskaber fra april 2019 her.

Prisudviklingen bruges også til at prisfremskrive nye tillæg for drikkevandsselskaber, samt spildevandselskaber med 4 årige rammer gældende for 2020.

Yderlige information

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Niels Knudsen på Tlf.: +45 87 93 35 18 eller mail: nk@danva.dk