DANVA biintervenerer til fordel for SK Spildevand i en retssag om beregningsgrundlaget for det kommunale vejbidrag. 

I et tidligere Medlemsnyt (august 2018) fremgik, at der forventes afsagt dom inden sommeren 2019.

Som følge af henvisning af retssagen fra Retten i Næstved til Østre Landsret, da sagen er principiel for parterne, forventes det nu, at dommen afsiges senest ultimo november 2019.

Orienteringen fra 2018 herunder om retssagens indhold kan læses her.

Yderligere information

Kontakt Jens Plesner på telefon 8793 3560 eller jpl@danva.dk