Som controller i et vandselskab kan en arbejdsdag byde på mange forskellige opgaver og udfordringer. Fælles for de fleste er, at der med stor sandsynlighed sidder en anden controller i et andet vandselskab, som har stået eller står over for en lignende opgave eller udfordring.

DANVA har derfor i 2019 startet et netværk for controllere ansat i vand-selskaber. De centrale emner, som netværket beskæftiger sig med, er rapportering, budgettering, IT-systemer, regulering og controlling.

At deltage i netværk handler i høj grad om læring og udvikling. Netværk er et forum for udveksling af erfaringer, hvor der er fokus på hverdagens udfordringer.

Næste netværksmøde for controller-netværket er d. 11. juni kl. 09:30-15:00 og foregår hos DANVA i Vandhuset i Skanderborg.

Læs mere om DANVAs nye netværk for controllere her. 

DANVAs netværk

Som medlem af DANVA kan du deltage i et eller flere netværk inden for de emner, der har dit vandselskabs eller din personlige interesse. Der er også mulighed for at være med til at oprette et nyt netværk inden for et aktuelt emne. Du kan være med i så mange netværk, som du har lyst til og interesse i.

Hvorfor deltage i et netværk?

I DANVAs netværk kan du deltage i en lang række aktiviteter, som styrker din viden og udvider din faglige horisont. Som deltager i et DANVA netværk bliver du en del af et omfattende netværk af mennesker med samme faglige interesser som dig, og du får mulighed for at blive inspireret og at give og få sparring fra kolleger i andre vandselskaber.

Yderligere information

Kontakt Johannes Jönsson på jj@danva.dk eller 8793 3574