DANVA har biinterveneret til fordel for HOFOR.

I medlemsnyt august 2018 orienterede DANVA om, at en dom af 28. juni 2018 ved Københavns Byret var anket til Østre Landsret. Dommen gik på, at bygherre skulle betale for detailkloakering ved omdannelse af et erhvervsområde til et boligområde.
Det fremgik endvidere, at DANVA biintervenerede til fordel for HOFOR i sagen, og at der formentligt ville gå mindst et år før domsfældelse ved landsretten.

Ankesagen skal hovedforhandles ved landsretten i midten af december 2019, og vi forventer derfor en dom i ankesagen i januar 2020.

Orienteringen fra 2018 herunder om retssagens indhold kan læses her.

Yderligere information

Kontakt Jens Plesner på 8793 3560 eller jpl@danva.dk