DANVA har den 29 marts 2019 udgivet inspirationskataloget ”De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv”. Det kan downloades her.

Inspirationskataloget udgør outputtet fra DANVAs projekt "Fokus på de frie grunddata", der blev gennemført i perioden september 2017 til marts 2019.

Følgende vand- og spildevandselskaber har bidraget til udarbejdelsen af inspirationskataloget:

  • Silkeborg Forsyning
  • Skive Vand A/S
  • VandCenter Syd
  • Herning Vand
  • DIN Forsyning
  • Syddjurs Spildevand A/S
  • Vestforsyning A/S

Landinspektørfirmaet LIFA A/S har også deltaget.

Formålet med inspirationskataloget er at sætte fokus på de frie grunddata ud fra et forsyningsperspektiv. De frie grunddata består af en række offentlige digitale registre, der via grunddataprogrammet er gjort sammenhængende og tilgængelige et sted, nemlig via datafordeler.dk. Herved kan de enkelte brugere frit anvende/kombinere grunddata efter behov i egne systemer.

Vi håber, at inspirationskataloget vil inspirere dit selskab til at rette blikket mod de frie grunddata - Danmarks digitale råstof.

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Lars Gadegaard (lgc@danva.dk) for yderligere information.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.