COLOURBOX556090 (1).jpg

Som følge af anken af skattesagen til Højesteret har DANVA haft et frugtbart opfølgningsmøde med skatteministeren og forsyningsministeren. Resultatet blev en aftale om at stræbe efter at afsøge en politisk løsning på sagen.

DANVA havde 20. februar sammen med Danske Vandværker møde med skatteminister, Karsten Lauritzen og forsyningsminister, Lars Christian Lilleholt. Formålet med mødet var at afklare det politiske spor i skattesagen.

På grund af, at den har været behandlet i mange år, at den har været gennem både et politisk og et juridisk spor, samt at den har været genstand for granskning i både Forsyningsministeriet og Skatteministeriet, er der efterhånden dynget så mange argumenter oven i sagsakterne, hvor nogle er blevet mere rigtige end andre. Der var derfor brug for sammen med ministrene at trække vejret og få konsensus om, at vandsektorloven ikke har til formål at give højere takster, men at SKATs ageren alt andet lige medfører forhøjelser af priser for mange kunder.

DANVA er begejstret for den velvilje, som de to ministre lagde frem på mødet og har det klare indtryk, at de om muligt har til hensigt at være med til at løse problemet.

Næste skridt i retning af at skabe grobund for en politisk løsning på sagen er allerede i gang. Processen går nu ud på at få skabt rammer for en række møder/workshops med deltagelse af vandsektorens interne og eksterne eksperter samt relevante embedsmænd fra centraladministrationen. De første møder vil blive afholdt i marts.

DANVA har til brug for arbejdet behov for flere detaljerede oplysninger fra medlemmerne, hvilket vi vender tilbage til.

DANVA har til brug for dokumentation mod Skatteministeriets påstand om, at vandselskaberne blot kan lånefinansiere sig ud af problemstillingen fået udarbejdet en analyse, der modsiger dette. Analysen viser også, at man skal være opmærksom på hvor stor belåning man har. For byerhverv er gennemsnittet ca. 30 %, hvilket svarer til niveauet i Ørsted.

Find analysen her eller i boksen til højre.