EBC (European Benchmarking Co-operation) gennemfører i år sit 12 internationale benchmarking for drikkevands- og spildevandsselskaber i Europa.

EBCs benchmarking tilbyder deltagerne en komplet analyse af selskabernes resultater, og muligheden for at sammenligne disse med søster selskaber i Europa. Årets international “fitness tjek” hjælper i en struktureret og objektiv form med at finde muligheder for forbedringer og prioriteter, og den byder på lejligheden for at lære fra best practices blandt EBCs omfattende netværk af selskaber.

IB2017-benchmarking starter den 1. may og løber indtil den 15. december 2018. Det starter med en orienterings- og trainingsworkshop den 6. april 2018 i København.

Læs mere om IB2017-benchmarking på EBCs hjemmeside www.waterbenchmark.org.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.