Nu er der hjælp til alle de grundejere, kloakmestre, kommuner eller spildevandsselskaber, der vil etablere en ny bundfældningstank i det åbne land.

En investering i en bundfældningstank med eventuel efterfølgende rensning i form af et nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg, pileanlæg, beplantet filteranlæg eller minirenseanlæg, er oftest en dyr men nødvendig investering i det åbne land.

Inden man begynder at etablere sin nye bundfældningstank, er der en række ting man bør afklare, således at man er velforberedt inden man går i gang.

I den nye DANVA vejledning Tømningsordning for bundfældningstanke kan man læse om alle de punkter, der bør indgå i overvejelserne forud for etablering.