COLOURBOX1015169.jpg

DANVA har indgået en rammeaftale om Awareness E-learning med KMD.

Det er DANVAs ønske med aftalen at hjælpe foreningens medlemmer til at imødekomme kravet om øgede IT-kundskaber blandt medarbejderne. Både i forbindelse med at leve op til kravene i den nye persondatalov, samt for at styrke branchens sikkerhedsniveau generelt.

Rammeaftalen giver DANVAs medlemsforsyninger mulighed for at tilmelde sig individuelt til KMDs Awareness E-learning-portal til en særdeles fordelagtig pris, nemlig kr. 5.000 i opstartspris plus 20,50 kr. pr. medarbejder årligt, ved aftale om et treårigt forløb. Alternativt kan man vælge et kortere 6 måneders forløb, der da koster 32 kr. pr. medarbejder.

DANVAs Netværk for IT-sikkerhed har siden 2016 arbejdet på at finde en egnet leverandør af en Awareness-kampagne, som alle forsyninger uanset størrelse kunne have gavn af. Målet var en konkurrencedygtig pris, fleksibel tilmelding og minimale administrationsudgifter. Med denne rammeaftale sikrer DANVA væsentlige opstartsbesparelser for alle medlemmer, der ønsker at benytte tilbuddet.

Flere medlemsforsyninger, der deltager i Netværk for IT-sikkerhed har allerede tilmeldt sig aftalen og forventer at være i gang primo Q2 2018.

Tilmelding foregår ved henvendelse til DANVA, der formidler kontakten til en Product Manager hos KMD, hvorefter afregning og drift foregår direkte mellem KMD og medlemsvirksomheden.

For yderligere oplysninger, kontakt Jes Eriksen på je@danva.dk eller 87 93 35 76.