DANVA har netop fået gennemført en opdatering af PIT-modellen, som er en Excel-baseret prognosemodel, der har til formål at give indblik i selskabets fremtidige indtægtsrammer, takster, investeringer, låneoptag med mere. Modellen stilles gratis til rådighed for alle stemmeberettigede medlemmer.

Denne opdateringen indeholder:

  • Korrektion af måden hvorpå tillæg indregnes i rammerne
  • Mulighed for at indregne tillæg i tilfælde af vundet klagesag (BEK § 17, stk. 8)

 

Lav økonomiske forecasts for 2017-2058

Find de opdaterede Excel prognosemodeller her. 

Vi er for ganske nylig blevet opmærksomme på, at der desværre er en fejl i måden, hvorpå tillæg indregnes i rammerne i PIT-modellen. Fejlen er opstået i den seneste opdatering, som DANVA har fået udarbejdet af modellen. Fejlen består i, at de permanente tillæg lægges til indtægtsrammen to gange i fane 5. Økonomisk ramme.

For spørgsmål kontakt Johannes Jönsson (jj@danva.dk)