Efter lang tids venten har Skatteministeriet meddelt, at de er klar til igen at arbejde på emnet ”den fremtidige inddrivelse”. DANVA vil gerne høre til, om vore medlemmer fortsat oplever ”misbrug” af reglerne, det vil sige, at kunderne bevidst undlader at betale for spildevandsforsyningens service – og reelt bruger forsyningens fælles penge som en kassekredit.

Anonymiserede historier fra driften de seneste to år er velkomne senest 26.11.2018 hos Susanne Vangsgård, sv@danva.dk.

Alvorligt problem

DANVA har sammen med alliancepartnere fra forsyningsverdenen og inkassoverdenen meddelt embedsmænd og politikere, at politiske tiltag er absolut nødvendigt, da den samlede gæld nu er ca. 111 mia. kroner til fællesskabet – og fortsat stiger med ca. 21 mio. dagligt.

Det er desværre branchens opfattelse, at der er kunder, der spekulerer i, at fællesskabet betaler. I DANVA er det fortsat vores indtryk, at der en lav gæld til vandforsyningerne, hvor der kan lukkes for forsyningen – mens betalingsvilligheden ikke er lige stor for alle i forhold til spildevandet. Resultatet er nu, at forsyningerne (spildevand, vand, el, varme og affald) nu har et samlet tilgodehavende på ca. 226 mio. – og ingen kan garantere, at EFI´s afløser vil være effektiv.

Det centrale budskab til Skatteministeriet

I forsyningsbranchernes tidligere dialog med ministeriet har vi tilkendegivet, at vi ønsker:

  • Et frit valg mellem egen inddrivelse og benyttelse af et kommende offentligt inddrivelsessystem for at sikre, at udestående fordringer bliver inddrevet mest effektivt.

  • En simpel regelforenkling, så de samme regler, der gælder for den private opkrævning også gælder for den offentlige opkrævning.

Opkrævning er aktiviteten, der sker før oversendelse til inddrivelse. Konkret tænkes der på muligheden for at pålægge skylderen nogle af omkostningerne ved opkrævningen (gebyrer, inkassoomkostninger). Dette vil være en ligestilling af private og offentlige forsyninger.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på 8793 3560 eller sv@danva.dk