Højesteretten har i dag i en dom hjemvist SKAT’s værdisætning af vandselskaberne. Med dommen fastslår retten, at vandselskabernes værdier skal fastsættes efter det såkaldte Pris- og Levetidskatalog (POLKA).

Det er ikke så tit, en højtuddannet og dygtig advokat udtaler sig klart, éntydigt og uden nogen forbehold. Men det var ikke desto mindre det, advokat Arne Møllin Ottosen gjorde ved et opfølgningsmøde på Højesteretsdommen mellem Danske Vandværker og DANVA. Det var Arne Møllin Ottosen, der førte vandselskabernes sag ved Højesteret, og han kaldte uden tøven dagens afgørelse for ”en fuld sejr” og for ”unik”.

Det er med andre ord en historisk sejr vandselskaberne har vundet ved Højesteret. Og dermed ender 10 års tovtrækkeri lykkeligt – for vandselskaberne og for kunderne.

Med hele syv dommerstemmer mod nul hjemviste Højesteret SKAT’s værdisætning af vandselskaberne, og med dommen foreligger der nu entydige retningslinjer for, hvordan vandselskabernes værdier fremover skal fastsættes. Det gælder også for de 273 sager, der lige nu ligger og venter ved Landsskatteretten. Den skattemæssige indgangsværdi af vandselskabers aktiver, fastslår Højesteret, skal nemlig fastsættes efter den beregningsmetode, hvorved den såkaldte "POLKA-værdi" opgøres. Dermed afviser retten den Cash-Flow model (DCF), SKAT brugte i sin hidtidige praksis.

Det var under forhandlingerne tydeligt, at de syv højesteretsdommere havde sat sig grundigt ind i den komplicerede problemstilling, og de stillede særdeles kritiske spørgsmål til parternes advokater – ikke mindst advokaterne, der repræsenterede Skatteministeriet.

DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen er selvsagt meget tilfreds med afgørelsen, men samtidig er han eftertænksom:

"Jeg er selvfølgelig tilfreds med den meget entydige afgørelse, hvor vi nu har fået medhold i vores kamp for vores medlemmer og for alle vandkunderne. Jeg kan dog ikke lade være med at undre mig over, at vi har skullet igennem så mange års kamp for at rette op på dårlig udført lovgivning, der kun har gjort vandregningen dyrere for kunderne. Jeg synes, det bør give anledning til selvransagelse hos de politikere, der har været med til at vedtage vandsektorloven og hos embedsmandsværket, der var ansvarlig for at udmønte loven", siger Carl-Emil Larsen og fortsætter:

"Skattesagen er et rigtigt godt eksempel på styrken i, at man som branche står sammen, og det er et eksempel, som illustrerer fordelene ved en brancheorganisation. Fordi sagen har været båret fælles, og DANVA som brancheorganisation har været talerør for en samlet branche, har vi fået en tyngde, og vi har undgået alternativet, hvor hvert enkelt selskab selv havde kæmpet en ulige kamp med SKAT".

Dommen betyder, at der nu forestår et stort arbejde for Skattestyrelsen med at trævle vandselskabernes skattebetalinger fra 2010 indtil nu igennem for at se, hvor meget betalt skat, der skal tilbage til vandselskaberne. DANVA vil i næste uge holde møde med rådgivere for at kortlægge omfanget af dommen og konsekvenserne heraf samt ikke mindst rækkevidden i forhold til de 273 sager, der ligger i venteposition.