Gældsstyrelsen har meddelt, at EFI-systemet lukker helt ned ved udgangen af 2018. Det oplagte spørgsmål er, om forsyningerne skal fortsætte med at oversende fordringer til EFI. Alternativet er at vente til at EFIs afløser er klar. Svaret er, at det er en forsynings beslutning, og at det i et vist omfang er et temperamentsspørgsmål.

Pro- og contra betragtninger

Spørgsmålet fremgår nu også af Gældsstyrelsens informative hjemmeside for offentlige fordringshavere. 

Svaret lyder:
”Det er en beslutning, I selv skal træffe. Hvis I oversender fordringer med fx fejl i stamdata, er der risiko for, at de ikke bliver inddrevet, da de vil indgå i den samlede masse af fordringer, der skal ryddes op i pga. datafejl.
Vælger I omvendt ikke at oversende fordringerne, har I ikke mulighed for at få modregnet.”

DANVA har drøftet emnet med styrelsen, og vi kan derfor supplere med oplysning om, at der reelt ingen inddrivelse sker nu. Et yderligere argument for oversendelse kunne være, at en ikke-oversendt fordring af en eller anden grund er i fare for at forælde. Styrelsen forventer, at der efter igangsættelsen af EFIs afløser vil skulle bruges tid på at konvertere EFI data – d.v.s. klargøre disse til brug i det nye system. Og dette kunne jo tale for, at forsyningen ventede med indberetningen.

Altså - intet svar med to streger under.

Afslutningsvis skal DANVA opfordre forsyningerne til at gøre brug af fordringshaverportalen – herunder abonnere på det tilhørende nyhedsbrev.