Klagefristen over de økonomiske rammer forlænges, hvis afgørelser udsendes efter den 15. oktober.

DANVA har lavet en aftale med Konkurrenceankenævnet, som gør det muligt for DANVA at indsende en klage over principielle elementer i de udsendte økonomiske rammer og statusmeddelelser op til 4 uger efter den 15 oktober. Hvis der, som tidligere oplevet, udsendes afgørelser efter den 15. oktober, er det aftalt, at DANVAs klagefrist forlænges til 4 uger efter sidste afgørelse.

Sekretariatet arbejder pt. med at vurdere de udsendte afgørelser med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt foreningens klagemulighed skal udnyttes.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.