Klagefristen over de økonomiske rammer forlænges, hvis afgørelser udsendes efter den 15. oktober.

DANVA har lavet en aftale med Konkurrenceankenævnet, som gør det muligt for DANVA at indsende en klage over principielle elementer i de udsendte økonomiske rammer og statusmeddelelser op til 4 uger efter den 15 oktober. Hvis der, som tidligere oplevet, udsendes afgørelser efter den 15. oktober, er det aftalt, at DANVAs klagefrist forlænges til 4 uger efter sidste afgørelse.

Sekretariatet arbejder pt. med at vurdere de udsendte afgørelser med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt foreningens klagemulighed skal udnyttes.