Der er i 2018 og 2019 afsat i alt 5 millioner kroner til at støtte spildevandsselskaber, der ønsker at gennemføre forsøg med måling og regulering af lattergas på renseanlæg.

Miljø- og Fødevareministeriet giver støtte til spildevandsselskaber, der vil måle og reducere udledningen af lattergas fra renseanlæg. Der er i 2018 og 2019 afsat 5 millioner kroner til projekter, der vil måle eller forhindre udledningen af gasarten.

Puljen er rettet mod spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven, og virksomheder, der ejer et spildevandsanlæg. Hvert selskab kan søge op til 350.000 kroner, som kan bruges på bl.a. måleudstyr, databehandling og tiltag, der skal minimere lattergasudledningerne.

Pengene kommer fra Grøn Pulje, som blev afsat i forbindelse med PSO-aftalen. Projekterne skal gennemføre måling og forsøg med regulering af lattergas på renseanlæg. Ordningen administreres af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram), som hvert år uddeler støttekroner til projekter inden for miljøteknologi.

Formålet med støtteordningen er, ud over at begrænse emissionen af lattergas, at få erfaringer på området og skabe overblik over problemet med lattergasemissioner fra den danske spildevandssektor. Derfor skal de projekter, der får støtte indrapportere resultaterne til Miljøstyrelsen og senere evalueres. Det skal bidrage til, at Danmark kan blive showcase som det første land i verden med fuldt dækkende klimaregnskaber i vandsektoren.

Læs mere på ecoinnovation.dk under aktuelle opslag, hvor også ansøgningsskemaet findes.

Kontaktperson: Marie Lautrup, Vandforsyning, e-mail: maril@mst.dk 

Fakta

  • Ansøgninger kan indsendes løbende. Kvalificerede ansøgninger bevilges herefter tilskud efter først-til-mølle-princippet.
  • Spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven, og virksomheder, der ejer et spildevandsanlæg kan søge om støtte, men der er dog grænser for, hvor mange projekter der støttes inden for hver type anlæg. Der gives således maks støtte til 8 mindre anlæg, 12 mellemstore anlæg og 10 store anlæg. Der er fortsat penge til anlæg i alle kategorier.  
  • Støtten ydes som støtte til miljøbeskyttelse efter EU’s regler om statsstøtte i gruppefritagelsesforordningen. Efter disse regler kan store vandselskaber få op til 40 procent i tilskud, mellemstore spildevandsselskaber kan få op til 50 procent, mens små spildevandsselskaber kan få op til 60 procent i støtte.