Vandselskaber har kun et år til at opkræve en manglende del af indtægtsrammen.

En ikke opkrævet del af et selskabs indtægtsramme kan således kun opkræves inden for kontrolperioden eller i sidste år i reguleringsperioden jf. bekendtgørelsen om økonomiske rammer § 17 stk.6.

Det betyder, at et selskab i overgangsperioden med 2 årige reguleringsperioder, kun har et år til at opkræve en manglende del af indtægtsrammen.

Ikke opkrævet økonomisk ramme fra 2017 kan således alene opkræves i 2018. Ikke opkrævet økonomisk ramme for 2018 kan alene opkræves i 2019 osv.

Nedenstående er gengivet Forsyningssekretariatets oversigt over kontrol- og reguleringsperioder for store vandforsyningsselskaber og store spildevandsforsyningsselskaber.

Klik på billedet, og se hele tabel.