20 selskaber har allerede tilmeldt sig ét eller flere benchlearning forløb, der skal hjælpe selskaberne med at få fokus på de værdiskabende aktiviteter, og hjælpe DANVA med at udvikle fokusområderne under benchmarking.

Da resultaterne fra DANVA Benchmarking igen er færdige før sommerferien, er der også i år mere tid til at arbejde med tallene og blive klogere på selskabets performance.

Med 20 selskaber tilmeldt, er der i alt 78 deltagere ved forløbene.

Temaerne på dette års benchlearningforløb er:

  • Effektive investeringer
  • Hvad driver omkostningerne på kloaknettet
  • Sammenligning af renseanlæg
  • CO2-opgørelser på renseanlæg
  • Måling og optimering af forsyningssikkerhed – drikkevand.

Du kan nå at tilmelde dig endnu

”Effektive investeringer” er fuldt booket, men der er stadig nogle få pladser på de øvrige forløb. Læs mere om forløbene ved at klikke på linket https://www.danva.dk/arrangementer/jura-oekonomi-ledelse-og-kommunikation/

Tilmelding sker ved at sende en mail til hb@danva.dk med oplysninger:

  • Selskabsnavn
  • Dit navn
  • Titel på forløb, du ønsker at deltage i.

Deltagelse er gratis for selskaber, tilmeldt DANVAs Benchmarkingprojekt.

Selskaber, der ikke deltager i DANVA benchmarking, har mulighed for at deltage (mod brugerbetaling) i de forløb, hvor det ikke er et krav om at indrapportere til benchmarkingprojektet.

Resultaterne fra sidste års benchlearningforløb

DANVA har udarbejdet en læringsrapport og en checkliste på baggrund af benchlearningforløb (Effektive investeringer, Bedre data i PULS) i 2016 og 2017.

Statistik- og Benchmarkdeltagere kan hente læringsrapport og checkliste på www.bessy.dk -> download   -> benchlearningforløb. Andre interesserede kan kontakte Niels V. Bjerregaard på nvb@danva.dk.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.