Den 1. juli 2018 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der medfører, at alle ordregivere omfattet af udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet skal gennemføre deres udbud elektronisk. Dermed er det ikke længere muligt at kommunikere via e-mail i en udbudsproces. I stedet skal der anvendes et system, som lever op til en række krav herunder om sikring af høj dataintegritet og fortrolighed.

Bekendtgørelsen har nr. 1572 af 30/06/2016 og det fulde navn: ”Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse”.

Bekendtgørelsen kan findes her.

Der er flere udbydere af systemer, der kan anvendes med henblik på at leve op til lovens krav. DANVA har fra advokatfirmaet Horten modtaget orientering om, at prisen for det system, de har udarbejdet i samarbejde med Inno:vasion, vil være kr. 1.500 kr. ekskl. moms pr. licens pr. måned for DANVAs medlemmer. DANVA har ikke modtaget tilsvarende orienteringer fra andre systemudbydere og kender derfor ikke prisniveauet for disse.

Hvis du vil vide mere om reglerne og mulighederne henvises til advokatfirmaernes pressemeddelelser og udbudseksperter.  

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.