Kære DANVA medlem

I Danmark forekommer der væsentlige forskelle i nedbøren afhængigt af kommunens placering. DANVA præsenterer på danva.dk et opdateret interaktivt Danmarkskort, hvor nedbørsvariationen kan erfares. Nedbørskortet er baseret på data tilbage til år 2001

https://www.danva.dk/viden/danva-benchmarking/nedboersvariation-paa-danmarkskort/

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.