Kære DANVA medlem

I Danmark forekommer der væsentlige forskelle i nedbøren afhængigt af kommunens placering. DANVA præsenterer på danva.dk et opdateret interaktivt Danmarkskort, hvor nedbørsvariationen kan erfares. Nedbørskortet er baseret på data tilbage til år 2001

https://www.danva.dk/viden/danva-benchmarking/nedboersvariation-paa-danmarkskort/