Kære DANVA medlem

DANVA har i denne uge udgivet to skabeloner i relation til den nye databeskyttelsesforordning.

  • Den første skabelon er et udkast til samtykkeerklæring til behandling af CPR-nummer, læs mere her
  • Den anden skabelon er et udkast til en privatlivspolitik, f.eks. til brug på forsyningens hjemmeside, læs mere her.

Vi håber at skabelonerne kan hjælpe jer lidt på vej i jeres compliancearbejde, med henblik på at efterleve den nye databeskyttelsesforordning.

DANVAs plan for udgivelse af dokumentation i relation til databeskyttelsesforordningen fremgår her.

DANVAs Kortlægningsgruppe bidrager løbende til at kvalificere den dokumentation, som DANVA foranstalter udarbejdet.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte DANVA projektleder Lars Gadegaard (lgc@danva.dk)