For at gøre det lettere for vandselskaber at behandle anmodninger om aktindsigt, vil DANVA igangsætte udarbejdelse af det følgende efter sommerferien:

  1. En vejledning til reglerne om aktindsigt for vandselskaber.
  2. Et branchekodeks for aktindsigt hos vandselskaber. Dette skal give retningslinjer og inspiration til de enkelte vandselskabers praksis for håndtering af anmodninger om aktindsigt.
  3. En vejledning for rejseaktiviteter, gaver og repræsentation hos vandselskaber.
  4. En temadag om aktindsigt hos vandselskaber.

DANVA vil efter sommerferien invitere vandselskaber til at bidrage med gode ideer og forslag til ovennævnte aktiviteter. Vi vil ligeledes efter ferien lave en plan, herunder også en tidsplan, for aktiviteterne.

Hvis jeres selskab har interesse i at være med i arbejdet eller i øvrigt har kommentarer, så kontakt:

Jens Plesner

T: 8793 3560

E: jpl@danva.dk

Afslutningsvist skal vi blot nævne den vejledning, der sidste sommer blev lagt ud på foreningens hjemmeside:

https://www.danva.dk/viden/aktindsigt/danva-vurdering-om-anmodning-til-vandselskaber-om-aktindsigt-udtalelse-til-medlemmer/