DANVA har den 3. juli 2018 frigivet version 2 af Vejledning om persondata for vandselskaber.

Med version 2 af vejledningen giver DANVA et opdateret overblik over de væsentligste persondataretlige regler og udvalgte problemstillinger, der har betydning på forsyningsområdet.

Vejledningen tager udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen (2016/679 af 27. april 2016 ) og den danske databeskyttelseslov (Lov nr. 502 af 23. maj 2018)

Formålet med vejledningen er at sikre, at der blandt DANVAs medlemmer er en fælles forståelse for, hvordan de eksisterende regler for behandling af personoplysninger efterleves.

Vi kan endvidere henvise til DANVAs persondatasite, herunder Persondatacuben, hvor vi samler diverse materiale med relation til persondataforordningen.

God læselyst.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.