Efter dialog mellem Digitaliseringsstyrelsen og DANVA er det fastslået, at såfremt forsyningsselskaberne ønsker e-Boks kommunikation med kunderne, så forudsætter det fortsat et aktivt samtykke fra kunden. Foreningen vil dog fremhæve gode erfaringer med det såkaldte Venteregister i e-Boks, som vil være i fokus, når DANVA efter sommerferien har drøftelser med e-Boks mfl.

I dag anvender en række forsyningsselskaber e-Boks i deres kommunikation med deres kunder. Dette forudsætter dog, at kunden aktivt vælger denne kommunikationsform i forhold til selskabet – og det er lige præcis her, at selskaberne har en udfordring.

DANVA fremsendte den 6. juni 2018 et brev til Digitaliseringsstyrelsen angående forsyningsselskabernes brug af e-Boks, hvilket fremgår her.

I brevet ønskede DANVA styrelsens vurdering af, om det er muligt for de (kommunale) forsyninger at blive omfattet af den eksisterende bekendtgørelse om offentlige afsendere i offentlig Digital Post nr. 1078/2014.

Styrelsen svarer den 12. juni 2018, at de kommunale forsyningsselskaber ikke kan tolkes som værende inde for definitionerne i lov om Digital Post – og dermed heller ikke omfattet af den nævnte bekendtgørelse. Derudover problematiserer styrelsen en ændring af definitionerne i loven, da dette vil bringe reguleringen på kant med statsstøtte- og konkurrenceretlige regler.

Forsyningsselskaberne har således ikke udsigt til at få den ønskede hjemmel til at kunne kommunikerer med deres kunder via e-Boks, uden kundernes aktive samtykke.

DANVA tager svaret til efterretning.

DANVA anbefaler vores medlemmer at anvende Venteregisteret i e-Boks. Herved kan forsyningsselskabet ”pushe” information ud til de e-Boks brugere, der endnu ikke er tilmeldt e-Boks kommunikation med selskabet, med henblik på at få dem til at tilmelde sig. Vi kan nævne, at Ringsted Forsyning har gode erfaringer med Venteregisteret, hvormed de gik fra 2.500 til 5.000 e-Boks kunder.

DANVA vil efter sommerferien mødes med e-Boks mfl. for at identificere mulige tiltag, der kan gøre det lettere for forsyningsselskaberne at få deres kunder til at tilmelde sig e-Boks kommunikation.